Exhibitions

Curator and Consultant

director galleri nordnorge

Curating, designing and managing exhibitions; working with individual artists, and regional and national art galleries and museums, such as The National Gallery (Nasjonnalmuseet) Olso and The Northern Norwegian Museum of Art (Nord-Norsk Kunst Museum).

2016 'LIGHT'. HILDE HAUAN

2016 'MEMORY ARCHIVES'. INGER BLIX KVAMMEN

2016 'EN LIDENSKAPELIG REISE'. RAGNHILD KAARBØ (1889 - 1949) ('A Passionate Journey')

2016 'NON FICTION PAINTING'. RAFAEL GONZALEZ ZAPATERO

2016 'TEXTURE OF DARKNESS - SKEWED NATURE'. INGEBORG ANNIE LINDAHL

ILIOS FESTIVALEN 2016 '#TEGNING #VERK #VERKTØY'. NORD NORSK KUNSTNERE ('#Drawing #Work #Tools', North norwegian Artists

2016 'EDELSTEINER I LYSET'. FRA NORDNORSK GLASS KUNSTHÅNDVERKERE ('Jewels in the Light", Glass Artists

2015 'POLAR FRONT'. KURT EDVIN BLIX HANSEN

2015 'UNDERFUNDIGE KUNSTKRYP'. ANNE RITA NYBOSTAD ('Unbelievable Subterranean Creepy Crawlies')

2015 'FØRST OG FREMST BARN'. REBECCA JAFARI ('First and Foremost the Children')

2015 'JEG ER TELEFONEN DIN OG JEG ELSKER DEG!'. RING PÅ MOBILEN ('I Am Your Telephone and I Love You')

2015 'DE USKYLDIGE'. MARIT ELLISIV LANDSEND ('The Innocents')

2015 'PÅFYLL #11: SYKKELDESIGN'. NORDNORSK DESIGN OG ARKITEKTUR (Bicycle design from Norwegian design And Architecture)

2015 'DESOLATE LIFE'. ANN-LISBETH STIBERG

2015 'LYDEN AV KUNST'. SOPHIE CLEMENTS, TELLERVO KALLEINEN & OLIVER KOCHTA-KALLEINEN, CAMILLE NORMENT OG TORI WRÅNES (The Sound of Art)

2015 'MELLOM ORDENE // OBJEKTER OG INSTALLASJON'. SOLVEIG OVANGER ('Btween Words//Objects and Installation’)

2015 'MAR // OBJEKTER OG INSTALLASJON'. INGRID LARSSEN ('Sea // Objects and Installation')

2015 'ALBEDO // PORSELEN OG FOTOGRAFI'. CECILIE HAALAND ('Albedo // Porcelain and Photography')

2015 'THE ENDING OF NOISE'. VIDAR NORDLI-MATHISEN

2015 'DIGITAL BALKE // DIVINE NORTH'. PEDER BALKE, Collaboration with the Museum of Northern Norway

2015 ILIOS FESTIVALEN, 'CONTEMPORARY HELIOGRAPHY'. JOHANNE SEINES SVENDSEN

2015 'NORD // MALERIER 2011 - 2014'. YNGVE HENRIKSEN ('North // Paintings')

2014 'INEXHAUSTIBLE BEAUTY – UENDELIG SKJØNNHET'. 24 VERKER AV 21 KUNSTNERE FRA SAMLINGEN TIL SPAREBANK 1 NORD-NORGES KUNSTSTIFTELSE, ('Inexhaustible Beaty - 24 Works From 21 Artists from the Collection of Sparebank Bank's Art Foundation')

2014 'RÅ KUNST - OUTSIDER ART I NORGE'. OUTSIDER ARTISTS FRA VERDENS KJENT KUNSTNER ('Art Brut - Outsiders Art In Norway. From World Renowned Artists') Collaboration with Trastad Samlinger, Sør-Troms Museum, Norway

2014 'EINAR BERGER FOR SEG SJØL'. EINAR BERGER (1890-1961) ('The One and Only Einar Berger') 

2014 '#SONJA'. PÅL LAUKLI

2014 'RAPPORTERINGER'. SISSEL FREDRIKSEN

2014 'DET NYE LYSET'. DANIEL RYBAKKEN ('The New Light') Collaboration with Norwegian National Museum

2014 'ALT HENGER SAMMEN MED ALT'. EVA BAKKESLETT ('Everything Hangs Together With Everything')

2014 'HAV AV LENGSEL'. ARE ANDREASSEN ('Sea of Longing')

2013 'EXTENDED VIEW'. BJØRN TORE STAVANG

2013 'ALF SALO 1959 - 2013'. ALF SALO

2013 'HOLST'. KRISTOFFER HOLST

2013 'AVEN' - TRESNITT OG KUNSTNERBOK - ELISABET ALSOS STRAND ('Aven - Wood Cut and Artist's Book')

2013 'TRE REISER. TRE LANDSKAP'. QUEEN SONJA OF NORWAY, KJELL NUPEN AND ØRNULF OPDAHL

2013 'ENCOUNTER IN SPACE'. INGEBORG ANNIE LINDAHL

2013 'KETCHUP OG BLOD'. PAUL McCARTHY ('Ketchup and Blood'), Collaboration with National Museum of Art

2013 'HIGHER GROUND'. VERKER AV NOEN AV NORGES FREMSTE TEGNERE ('Higher Ground. Work for Norway's leading drawers') Collaboration with Ilios Festival y North Norwegian Museum of Art

2012 'NORWAY SAYS 10'. ESPEN VOLL, ANDREAS ENGESVIK OG TORBJØRN ANDERSSEN, Collaboration with National Museum of Art